เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

bloque%2B0-S45.png

Bienvenidos al Centro de Aprendizaje Virtual -  CIIS-UDO

El Grupo de Investigación Elearning (GI-Elearning) del Centro de Investigación de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Oriente (UDO-CIIS) les da las mas cordial bienvenida a este Sitio. 

Este es el espacio de matrículas de cursos desarrollados para la Formación Académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Oriente - Núcleo Monagas. Si aun no tiene creado tu usuario y contraseña, es el momento de hacerlo, presione el Botón de  "Crear nueva Cuenta". Si ya lo hiciste, espera para que inicie tu curso  "Inglés Instrumental I (Ing-Inst-I)" - (007-1112) -Sección N° 45 - Periodo: I-2017

Suerte.